trainer.jpg

Ledare

• Som ledare ska man alltid välkomna och tacka sina motståndare och domare. Man ska också avhålla sig från kritik till domare.
• Ledare bör bära FBK BALAKAN´s dräkt vid träningar och matcher.
• Vi strävar efter att ha minst två ledare i varje lag. Då laget består av fler än 20 spelare är målet minst tre ledare. Alla ledare bör ha erforderlig utbildning för sitt ansvarsområde. Målet är att samtliga ledare före seriespel genomgått BAS I, och att före 11-mannaspel genomgått BAS II (eller motsvarande).
• Föreningen bidrar årligen till träningsutrustning för tränare.
• Vid bildning av nytt lag (6-års ålder) erbjuder FBK Balkan fyra träningar med representant från ungdomssektionen och fadder från äldre åldersgrupp, därefter bildas en träningsgrupp med ledare från föräldrar som får en introduktion av ungdomsansvarig iFBK Balkan.
• Ledarrekrytering sker genom att erbjuda föräldrar, äldre spelare som avslutar sin aktiva karriär samt ungdomar tränarutbildning. Vi strävar efter att vara självförsörjande med ledare fram t.o.m. 14-års ålder.

• Ledare i respektive lag kallar till föräldramöte två gånger per år.
• Ledare i respektive lag medverkar till att en föräldragrupp bildas om minst två personer. 

FBK Balkan, Malmö 2017 @ Alla rättigheter förbehålls
Design by gform.se