Föräldrar

Vår förening bygger på ideella krafter.
Ni som föräldrar till spelare i FBK Balkan bör i möjligaste mån hjälpa föreningen och laget med:

• att köra och tvätta.
• att låta ledarna coacha laget.
• att delta i av föreningen anordnade aktiviteter
• att ansvara för att spelare ringer och meddelar
• att denne inte deltar i träning eller match p.g.a. skada eller sjukdom.