Plattform och organisation FBK Balkan ungdomsverksamhet

FBK Balkan tror på en ständig utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse. Tydlig organisation i klubben som accepteras och följs av alla kommer att underlätta för alla som bidrar till att vår förening tar nya steg framåt.

Nya medlemmar

Varje spelare som ansluter till klubben tränar med sin åldersgrupp. En fotbollsspelare kan inte träna med en yngre åldersgrupp undantaget när klubben inte har den åldersgrupp spelaren hör till och skulle tränat och spelat med det året. I det fallet söker man dispens för spel men samtidigt verkar man för att bilda ett lag för den åldersgruppen.
Provträning för de intresserade maximalt under tvåveckorsperiod (3-4 träningar som riktmärke). Efter 2-3 träningstillfällen är tränaren ansvarig för att delge inskrivningsblanketter för medlemsregistrering i FBK Balkan samt registrering i SvFF och erbjuda spelarens föräldrar kort information om klubben om de vill ha den. Informationen kan ges av tränaren eller ungdomsansvarig.

Huvudtränare
Träningsplanering och periodisering.
I samarbete med assisterande tränare välja ut lag som kallas till matcher.
Avstämning om arbetsplanen om hur träningarna fortlöpt under veckan.
Planerar extrapass för individuellutveckling.

Assisterande tränare
Leda en grupp i träning genom att följa programmet huvudtränaren skapat.
Leda matcher efter överenskommelse med huvudtränare.
Föreslår vad som bör göras mer under den kommande perioden.
Gör matchanalyser för att hitta delar som behöver förbättras.

Lagledare
Kontaktperson för gruppen.
Administrativa uppgifter som att skicka kallelse till träning och mach samt håller reda på tränings- och matchrapporter.

Målvaktstränare
Organiserar och genomföra träningar för klubbens målvakter.
Minst en träning per vecka ska vara bara för målvakter.
Träning i åldersklasserna både separata men även med att involvera målvakten i lagspelet och systemet.

Tränare per grupp

 • En tränare på maximalt 12 spelare.
 • Två tränare på maximalt 24 spelare.
 • En tränare på maximalt 6 spelare gäller för fotbollsskolan.
 • Varje grupp ska ha minst 1 boll per 1 barn plus extra bollar till målvaktsträning.

Träningar
Följande grupper delar plan och tränar samtidigt under året:

 • P2008/P2009 5-6 timmar/vecka.
 • P2010 4-5 timmar/vecka.
 • P2011 4-5 timmar/vecka.
 • P2012/P2013 2-4 timmar/vecka.
 • P2014/P2015 2-4 timmar/vecka.
 • F2013/F2014 2-4 timmar/vecka.
 • Fotbollsskola 1-2 timmar/vecka.


Om någon tränare eller ledare, av olika anledningar, inte kan närvara på träningar under kortare eller längre tid är denne skyldig att informera sin grupp, ungdomsansvarig eller klubbledningen i god tid. Försök att informera om förändringarna eller utebliven närvaro så fort ni vet om det för att underlätta planeringen av träningarna.

Modell efter ålder och grupp
Varje medlem tillhör sin åldersgrupp vid inskrivning i FBK Balkan.
Varje medlem tränar och spelar matcher med den grupp i vilken hen är inskriven.
En extra chans.
Enligt huvudtränarens bedömning kommer klubben att börja med arbetsmodellen i alla grupper från 1 februari 2024.
Fotbollsspelare som är medlemmar i klubben i åldern 8 till 12 får chansen att träna 1–2 träningar med den äldre gruppen enligt följande kriterier:
1. Deltagande i minst 75% av träningen i din grupp.
2. Genom att visa tydliga framsteg i den egna gruppen på träningar och/eller
matcher.
3. Genom respektfull uppträdande mot sina lagkamrater och tränare.

Barn som utvecklas mest har möjlighet till 1–2 träningar med den äldre gruppen enligt bedömningen av huvudtränaren i samråd med tränaren från den yngre och äldre gruppen.
En fotbollsspelare kan få träna med en äldre grupp om han kommer till träningen i sin ordinarie grupp. Märker tränare att man inte längre prioriterar sina egna träningar återgår spelaren till träningar i sin egen grupp.
Modellen kommer fungera som följande:
Två träningar i den egna åldersgruppen gruppen, 1–2 träningar med den äldre
gruppen.
Efter en månad träning med den äldre gruppen fattar huvudtränaren i samråd med tränarna från den äldre gruppen om spelaren eller fler av dem kan stanna kvar i den äldre gruppen eller om spelaren ska fortsätta träna i sin ordinarie grupp tills större framsteg görs.
Det finns en möjlighet att ett nytt barn som utvecklas snabbt kommer att börja träna 1–2 träningar med en äldre ålder precis som alla andra spelare. Deras utveckling och framsteg övervakas med grundläggande kriterier genom träning och match.

Matcher
Varje spelare spelar för sin grupp som en grundläggande startpunkt i seriematcher. Med huvudtränarens förslag kan han spela för den äldre gruppen.
Exempel: P09 spelar sin serie och kan också bjudas in till en match med p08- gruppen. De barn som fått chans att träna med den äldre gruppen är också de som ska kallas till match med den äldre gruppen efter behov.
Ansvarig för denna del av träningen och matcharbetet är huvudtränaren. Han är
skyldig att få feedback om hur fotbollsspelaren beter sig och utvecklas i träning och match från assistenttränarna i dessa grupper.

Serier
Ungdomsansvarig i samråd med huvudtränarna för varje årskull fattar beslut om serieindelning och svårighetsgraden.
Riktmärken för serieindelning är att laget spelar jämna matcher där alla kan vara medoch känna att de bidrar med. Regel 75 kan användas i diskussioner om
serieindelning. Vinner man mer än 75% av sina matcher bör man gå upp ett steg i svårighetsnivå. Om man förlorar mer än 75% av sina matcher bör man ta ett steg tillbaka i svårighetsnivå. I fallet med ankomsten av spelare som har spelat samma eller en svårare serie kan föregående nivå i serien bibehållas.

Spelsystem
5vs5 försöker vi spela 1-1-2-1
7vs7 försöker vi spela 1-2-3-1
9vs9 försöker vi spela 1-3-1-3-1 eller 1-2-4-2
Spelsystem är en utgångspunkt och dikteras av matchbilden och de tillgängliga spelarna. Tränarna gör en bedömning om vilket spelsystem är lämpligast och som är närmast formatet.