OM FÖRENINGEN

FBK Balkan grundades 22 november 1962 av dåvarande jugoslaviska arbetskraftsinvandrare som kommit till Malmö.

I början föreslogs att klubben skulle döpas till Yugoslavia.
En del stödde dock inte namnet. Balkan kunde alla enas kring. I början fick klubben hjälp av den jugoslaviska staten. Inte med pengar men med utrustning och träningsläger.

Premiäråret krossade laget allt motstånd och vann division 7 med 138-19 i målskillnad. Året därpå tog Balkan hem sexan.

Klubbens fotbollsfilosofi var kortpassningar och spel längs marken.
Det uppskattades. Men många motståndare gillade inte att spelarna inte pratade svenska.

1963 öppnade klubben för spelare som inte hade rötter i dåvarande Jugoslavien.
Ett viktigt ställningstagande.

För mig är FBK Balkan en fristad där jag får möjlighet att uttrycka något jag älskar: Fotboll. Säger Nebojsa Boban.

FBK BALKANS VERKSAMHETSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND


Föreningen är en frivillig organisation som skall bedriva all idrott med särskild inriktning på fotbollsverksamhet.
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att:


▪ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
▪ alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
▪ den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor från olika samhällsgrupper.
▪ de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet.
▪ den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
▪ följer överenskommelser och lever efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Föreningen mål är också att vara en plattform som förenar människor från Balkan, människor från hela världen och genom idrott och föreningsliv bidra i integrationsarbetet i Sverige.